Paketjakten Österstjernan seglade i regulfjärtrafik åren 1815 – 1848 rutten Lovisa – Stockholm som passagerar- och lasttfartyg. Enligt sin historiska förebild byggda nya paketjakten erbjuder dagens sjöfarare gånga tiders stämning på seglatserna.

Österstjernan ordnar, från sin hemmahamn Skeppsbron i Lovisa charter, ungdoms- och seglatser för allmänheten. Österstjernans medlemmar ordnar seglatserna och fartygets underhåll som talkoarbete.

 

Teknisk info

Längd: 21,6 meter

Brädd: 6,2 meter

Djupgående: 1,9 meter

Vikt: 50 ton

Seglar: Klyvare, fock gaffelstorsegel, totalt 277 m² 

Passagerare: 25 personer + besättning

Kojplatser: 16 + 2

Motor: 160 hk Volvo Penta

Registrering: Österstjernan har registrerats som ett passagerarfartyg i inrikes trafik

1800-talets Sverigebåt

Last och passagerartrafiken mellan städerna inom Östersjöområdet upprätthölls under 1800-talets första hälft till stor del av små fartyg som kallades sumpar eller paketer. Benämningen sump härstammar från de fartyg, som byggdes för att transportera levande fisk från kustområdena till de större städerna. Då dessa fartyg hade stora hytter midskepps, började man använda sumpar också i passagerartrafik och de vattenfyllda skotten akterut gjordes torra för fraktgods. Efter hand byggdes större sumpar med enbart torra lastutrymmen och dessa fartyg kallades ofta för ”paketer”.

Paketen Österstjernan var precis ett sådant fartyg. Den byggdes i Jakobstad åren 1813-1814 och mättes vid sjösättningen som ett sumpfartyg av 17 5/6 lästars storlek. I juni 1814 seglade skepparen Gustaf Lundstöm till Åbo där fartyget registrerades, men redan följande sommar köpte handelsmannen Magnus Johan Kyander i Lovisa det nämnda fartyget

.

I maj 1815 avseglar Österstjernan från Lovisa med den nyblivne 20-årige naguskepparen Elias Fagerström som befälhavare. Fartyget är destinerat till Stockholm och lasten består av 400 tunnor råg, 750 skålpund blyertssten, 167 wedrå finskt brännvin och 40 st. buldanstyg för Sarflax gård. Vid förtullningen anges handelsmannen M.J. Kyander som ägare till lasten. De första åren uppgavs ej namnen på passagerare, detta blev brukligt först år 1832.

Skepparen Elias Fagerström förde fartyget med säker hand mellan Lovisa och Stockholm i många år. Redan 1819 erhöll fartyget lästetalet 20 vid en förnyad skeppsmätning, År 1824 övergick Österstjernan i handelsmannen Joseph Björkstens ägo. I juni 1831 avled skepparen Fagerström bara 36 år gammal i någon slags inflammation. Han hade då nyss framkommit till Stockholm. Vid skeppare Fagerströms frånfälle i Stockholm övertog Fredrik Albrecht befälet på Österstjernan, som på 1830-talet började kallas ”paketen Österstjernan”. Även Albrecht var hemma från Nagu och jämnårig med Fagerström.

Fredrik Albrecht hade redan i många år seglat som jungman och matros på samma fartyg och vunnit redarens förtroende. Han benämndes skärgårdsskeppare och förde Österstjernan i 18 år mellan Lovisa och Stockholm förutom några enstaka besök i Viborg och St. Petersburg. Fredrik Albrecht blev smått legendarisk på grund av sitt långvariga och goda sjömannaskap. Han bosatte sig redan år 1816 på Pellinge men flyttade år 1836 till Lovisa med sin familj.

Paketen Österstjernan såldes på hösten 1849 till sjökaptenen Johan Christian Johansson, och seglade ännu år 1850 med Ekenäs som hemort och med Erik Johan Brunström som skeppare. Fartyget skadades illa på hemvägen från Reval den 21 november 1850 under en grundstötning vid Hästö-Busö lotsplats, men fördes efter detta trots svåra läckor in mot Ekenäs. Detta torde ha varit Österstjernans sista sjöresa.

Byggnadsarbete

Lovisa stadsstyrelse beslöt 5.2.2002 att donera stockar från stadens skogar till skutbygget. Båtkonstruktör Eivind Still från Jakobstad hade gjort linjeritningen och lovade räkna ut spanttabellerna. I mars 2002 började skeppsbyggaren Lasse Kiiski med de förberedande arbetena. I april 2002 började byggandet av spanter under hans ledning.

Den 25 augusti skedde kölsträckningen på Skeppsbrons byggplats. Monteringen av spanter påbörjades omedelbart och samtidigt började man bygga en hall som skydd för skutan.

Efter spantmonteringen påbörjades byggandet av skrov och däck. Däcket blev färdigt i mars 2004. Skrovets sista planka fästes 7 juni 2004. Samtidigt drevades däck och skrov under mars – juni 2004. På hösten 2004 började byggandet av skutans reling samt inredning. Arbeten slutförs under våren 2005.

Under sommaren 2005 utfördes maskin- och utrustningsinstallationer samt skutans ytbehandling in- och utvändigt. Skutan sjösattes i augusti 2005. Följande arbeten var byggandet av riggen samt anskaffandet av segel. Skutan gjorde första provseglatserna i augusti 2006. Sjöfartsverket utförde slutbesiktningen i början på oktober 2006.

Laivasilta 8, PL 63

Skeppsbron 8PB 63

07901 Loviisa, Finland

044 720 3588
0400 120 929

info (at) osterstjernan.fi

  • Facebook Österstjernan

© 2020 Österstjernan